Семінар 15.04.2014

Доповідач: М.С.Герич Тема: Генератриси розподілу абсолютних екстремумів для майже неперервних цілозначних пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова Для цiлочислового складного пуассонiвського процесу з геометрично розподiленими стрибками одного знаку (такi процеси називаються майже напiвнеперервними зверху або знизу), заданого на скiнченному регулярному ланцюгу Продовжити читання Семінар 15.04.2014

Семінар 01.04.2014

Доповідач: В.Кузнєцов Тема: Середній час перебування в інтервалі для відстані між частинками в броунівському потоці (за статтею C.L.Zirbel “Mean occupation times of continuous one-dimensional Markov processes”)

Семінар 25.03.2014

Доповідач: Г.Шевченко Тема: Стохастичні диференціальні рівняння зі змішаним шумом (за матерілами докторскої дисертації) Доповідь буде присвячена так званим “змішаним” стохастичним диференціальним рівнянням виду   X(t)=X(0)+ 0 ∫ a(s,X(s))ds+ t 0 ∫ b(s,X(s))dW(s)+ t 0 ∫ c(s,X(s))dZ(s), t де W – Продовжити читання Семінар 25.03.2014

Семінар 18.03.2014

Доповідач: В.Кузнєцов Тема: Середній час перебування в інтервалі для відстані між частинками в броунівському потоці (за статтею C.L.Zirbel “Mean occupation times of continuous one-dimensional Markov processes”)

Семінар 11.03.2014

Доповідач: В.Кузнєцов Тема: Середній час перебування в інтервалі для відстані між частинками в броунівському потоці (за статтею C.L.Zirbel “Mean occupation times of continuous one-dimensional Markov processes”)