Математика для студентів та аспірантів

Запрошуємо вас ознайомитися з лекціями для студентів.

Теорія ймовірностей. Курс лекцій.

Випадкові процеси. Курс лекцій.

Математична статистика. Курс лекцій.

Випадкові процеси. Спецкурс, весна 2020.

Стохастичні рівняння зі взаємодією. Спецкурс, осінь 2020.


В нашому відділі працюють наступні гуртки для студентів:

Гурток з додаткових роздiлiв теорiї ймовiрностей
Керівники: завiдуючий вiддiлом теорiї випадкових процесiв, доктор фiзико-математичних наук, професор Андрiй Анатолiйович Дороговцевandrey.dorogovtsev@gmail.com,

науковий спiвробiтник вiддiлу теорiї випадкових процесiв, кандидат фiзико-математичних наук Катерина Валерiївна Глинянаglinkate@gmail.com

Заняття проходять щосереди о 17:00 в режимi ZOOM-конференцiї.

Гурток з додаткових роздiлiв математичного аналізу для студентів першого навчального року
Керівник: науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук Олексiй Володимирович Руденко: arooden@gmail.com, https://t.me/arooden

Заняття проходять кожен понеділок о 17.00 в режимi аудiоконференцiї.

Гурток з додаткових роздiлiв математичного аналізу для студентів другого навчального року
Керівник: старший науковий спiвробiтник, кандидат фiзико-математичних наук Георгiй Валентинович Рябов: ryabov.george@gmail.com, https://t.me/georgii_riabov

Гурток проводиться щочетверга о 17:00 в режимi Zoom-конференцiї.