Основні наукові напрямки

Стохастичні диференціальні рівняння та дифузійні процеси
(М.І. Портенко, А.А. Дороговцев, А.Ю. Пилипенко, О.М. Кулик)

Властивості розподілів, траєкторій та асимптотична поведінка процесів типу Леві
(О.М. Кулик)

Граничні теореми для марковських моделей
(О.М. Кулик, А.Ю. Пилипенко)

Стохастичний аналіз
(А.А. Дороговцев, О.М. Кулик, А.Ю. Пилипенко, Г.В. Рябов)

Мірозначні процеси
(А.А. Дороговцев, А.Ю. Пилипенко)

Стохастичні потоки
(А.А. Дороговцев, А.Ю. Пилипенко)

Розподіли в нескінченновимірних просторах
(А.А. Дороговцев, О.М. Кулик, А.Ю. Пилипенко)

Локальні часи та часи самоперетину
(А.А. Дороговцев, О.В. Руденко, О.Л. Ізюмцева)