History

The Department of the Theory of Stochastic Processes was founded in 1964 by A.V.Skorokhod.

The Department was headed by:
Prof. Skorokhod Anatolii Volodymyrovych (1964-1995);
Prof. Portenko Mykola Ivanovych (1995-2006);
Prof. Dorogovtsev Andriy Anatoliyovych (from 2006).

Researches who worked at the Department:
Boiko Roman V. 1966 – 1992;
Buldygin Valerii V. 1974 – 1986;
Butsan Georgii P. 1967 – 1980;
Gasanenko Vitaly O. 1996 -2010;
Slobodeniyk Mykola P. 1964 – 1974;
Syta Halyna M. 1964 – 2007;
Shurenkov Valentin M. 1973 – 1988;
Gusak Dmytro V. 1965 – 2012;
Kadankov Victor F. until 2013

Engineers who worked at the department:
Lobanova Ludmila V. 1964 – 1991;