Семінар 01.04.2014

Доповідач: В.Кузнєцов

Тема: Середній час перебування в інтервалі для відстані між частинками в броунівському потоці (за
статтею C.L.Zirbel “Mean occupation times of continuous one-dimensional Markov processes”)

Коментування заборонено.