Семінар 15.04.2014

Доповідач: М.С.Герич

Тема: Генератриси розподілу абсолютних екстремумів для майже неперервних цілозначних пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова

Для цiлочислового складного пуассонiвського процесу з геометрично розподiленими стрибками одного знаку (такi процеси називаються майже напiвнеперервними зверху або знизу), заданого на скiнченному регулярному ланцюгу Маркова, встановлюються спiввiдношення без проектування для генератрис екстремумiв та їх доповнень. На вiдмiну вiд ранiше одержаних спiввiдношень в термiнах проекцiй, новi спiввiдношення для генератрис визначаються через обернення збуреної матричної кумулянти. Цi матричнi спiввiдношення встановлюються в термiнах генератрис розподiлу вiдповiдних стрибкiв.

Коментування заборонено.